Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 14 oktober 2015

 
Dag:
Onsdag den 14 oktober 2015
Tid:
16:30
Plats:
Nya Karolinska Solna
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1402-0296

 • 4.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1501-0026

 • 5.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0031

 • 6.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1501-0026

 • 7.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 1501-0031

 • 8.

  Gokänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1109-1062

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1304-0418

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 11.

  Avslå ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 12.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0038

 • 13.

  Inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0038