Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 12 september 2016


Dag:
Måndag den 12 september 2016
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna ansökan från Mama Mia AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2016-4009

 • 4.

  Godkänna ansökan från Tandläkare Shahriar Gharibnavaz Rågsved AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-2269

 • 5.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet Specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1512-1421

 • 6.

  Godkänna ansökan från LH Nordic Orthodontic inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 2016-2687

 • 7.

  Avslå ansökan från Fotcompaniet i Stockholm AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-2746

 • 8.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Famili Dental Care AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1209-1086

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Per-Olof Cendrin AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-0967

 • 10.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom psykiatri, Jan Helleday, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3597

 • 11.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom psykiatri, Åsa Pravitz, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3345

 • 12.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom psykiatri, Kersti Flygare, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3972

 • 13.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom reumatologi, Louise Hedenstierna, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3596

 • 14.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom allmänkirurgi, Peter Åkerud, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3846

 • 15.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning (sekretess)

  HSN 2016-0492

 • 16.

  Övriga frågor