Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö den 12 oktober 2016


Dag:
Onsdag den 12 oktober 2016
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna ansökan från Nytorgstandläkarna AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-3594

 • 4.

  Godkänna ansökan från Tandläkare Rejnfalk AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-2371

 • 5.

  Godkänna ansökan från M-L Broomé Fysioterapi inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-3894

 • 6.

  Godkänna ansökan från Kindel & Swedberg HB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-3634

 • 7.

  Godkänna ansökan från Killasli Medical AB inom vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 2016-0952

 • 8.

  Godkänna ansökan från Aldaher AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-3861

 • 9.

  Godkänna ansökan från Svea Ortopedi AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 2016-1259

 • 10.

  Godkänna ansökan om tilläggsupdrag från Bragee Medect AB inom vårdvalsområdet rehabilitering vid långvarig smärta med/utan samsjuklighet och vid utmattningssyndrom

  HSN 2016-0411

 • 11.

  Godkänna ansökan från Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB inom vårdvalsområdet ryggkirurgi

  HSN 2016-2252

 • 12.

  Godkänna ansökan från Uropraxis AB inom vårdvalsområdet specialiserad urologi

  HSN 2016-3078

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Yola AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1408

 • 14.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med M-L Broomé Fysioterapi inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0284

 • 15.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Gunilla Clementz inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0689

 • 16.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Skärholmens specialistmottagning inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 2016-0429

 • 17.

  Inte inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom psykiatri, Peter Bergman, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3645

 • 18.

  Övriga frågor