Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 7 maj 2014


Dag:
Onsdag den 7 maj 2014
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

 • 4.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom handkirurgi och ögonsjukvård

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 6.

  Förslag att avslå ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdena barnavårdscentral och barnmorskemottagning

 • 7.

  Förslag att avslå ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering inom området onkologi

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområde logopedverksamhet

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet logopedverksamhet

 • 11.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet logopedverksamhet

 • 12.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende primär hörselrehabilitering

 • 13.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 14.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning (Sekretess)

 • 15.

  Övriga frågor