Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 5 november 2014


Dag:
Onsdag den 5 november 2014
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkännande av ansökan inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 4.

  Godkännande av förtida upphörande av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård, A

 • 5.

  Godkännande av förtida upphörande av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård, B

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet logopedi

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, ögonsjukvård och hudsjukvård

 • 10.

  Förslag att godkänna ansökan om utökat uppdrag inom vårdvalsområdet klinisk neurofysiologi

 • 11.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 12.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård