Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 3 juni 2014


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 4.

  Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom öron-, näs- och halssjukvård

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdena logopedi, specialiserad fysioterapi och primär hörselrehabilitering.

 • 6.

  Förslag att avslå ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Övriga frågor