Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 21 januari 2014


Dag:
Tisdag den 21 januari 2014
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 4.

  Förslag till beslut att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna samt avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, hudsjukvård, ortopedi och öron-, näs- och halssjukvård

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende primär hörselrehabilitering

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende primär hörselrehabilitering

 • 11.

  Övriga frågor