Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 19 mars 2014


Dag:
Onsdag den 19 mars 2014
Tid:
16:30
Plats:
Medhelp, Sjöviksbacken 10


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområde barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområde klinisk neurofysiologi

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena allmän barn- och ungdomstandvård samt specialisttandvård för barn och ungdomar

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområde fotsjukvård

 • 9.

  Förslag till beslut att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena neurologi, ortopedi och ögonsjukvård

 • 11.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområde primär hörselrehabilitering

 • 12.

  Yttrande över motion från Stockholm stad om införandet av en hbt-policy i Stockholms stad

 • 13.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområde barnavårdscentral

 • 14.

  Övriga frågor