Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 19 augusti 2014


Dag:
Tisdag den 19 augusti 2014
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning SEKRETESS

 • 4.

  Förslag att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 5.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

 • 6.

  Godkännande av förtida upphörande av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdena gynekologi, ögonsjukvård samt ortopedi och handkirurgi

 • 10.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 11.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom specialiserad fysioterapi, logopedi samt primär hörselrehabilitering

 • 12.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

 • 13.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområde fotsjukvård

 • 14.

  Övriga frågor