Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 21 september 2015

 
Dag:
Måndag den 21 september 2015
Tid:
15:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 4.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

 • 5.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0708-0896

 • 6.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

 • 7.

  Övriga frågor