Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 19 augusti 2014


Dag:
Tisdag den 19 augusti 2014
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 4.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdval logopedi, primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi

 • 5.

  Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

 • 6.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom specialisttandvård för barn och ungdomar

 • 7.

  Godkännande av förtida upphörande inom fotsjukvård

 • 8.

  Övriga frågor