Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 17 augusti 2015

 
Dag:
Måndag den 17 augusti 2015
Tid:
15:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 4.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

 • 5.

  Förslag att inte inleda ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0039

 • 6.

  Övriga frågor