Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Söder den 16 februari 2015


Dag:
Måndag den 16 februari 2015
Tid:
16:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Sammanträdestider 2015

 • 4.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HN 1501-0030

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstadvård

  HSN 1501-0024

 • 7.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0030

 • 8.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0030

 • 9.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

Övriga frågor