Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 14 oktober 2014


Dag:
Tisdag den 14 oktober 2014
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom planerad specialiserad rehabilitering inom området onkologi

 • 4.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom specialiserad fysioterapi

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområde fotsjukvård

 • 8.

  Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 9.

  Övriga frågor