Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder den 12 april 2016

 
Dag:
Tisdag den 12 april 2016
Tid:
15:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Godkännande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna ansökan från Jonebo Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-0293

 • 4.

  Godkänna ansökan från Viva logopedi inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 2016-0274

 • 5.

  Godkänna ansökan från Tandläkare Alexander Gournay AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-0163

 • 6.

  Avslå ansökan från Trångsund Tandvård AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1511-1278

 • 7.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Telgeakuten hälso- och sjukvård AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Nynäsakuten

  HSN 0708-1150

 • 8.

  Övriga frågor