Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 11 mars 2014


Dag:
Tisdag den 11 mars 2014
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom primärvårdsrehabilitering

 • 4.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av tilläggsavtal om filialer avseende barnavårdscentral och distriktsköterskemottagning

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökan om flytt av mottagning

 • 6.

  Övriga frågor