Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 9 oktober 2014


Dag:
Torsdag den 9 oktober 2014
Tid:
12:15
Plats:
Studiebesök i Norrtälje


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå en ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och en ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom specialiserad fysioterapi

 • 5.

  Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet specialiserad palliativ slutenvård