Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 7 april 2016

 

 

Dag:
Torsdag den 7 april 2016
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning, SEKRETESS

  HSN 1509-1024

 • 4.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning, SEKRETESS

  HSN 1510-1163

 • 5.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom psykiatri, Pepa Jönsson, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-0295

 • 6.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom ortopedi, Ann-Sofie Fredriksson, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-0294

 • 7.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med AR Tandläkarpraktik AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1087

 • 8.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Olivia Nova AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1105-0447

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Therese Ljungquist inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1409-1239

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Fotvalvet Mimmi inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0707-0692

 • 11.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1512-1428

 • 12.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0067

 • 13.

  Godkänna ansökan från Dag Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1509-1041

 • 14.

  Godkänna ansökan från Medsyn Ögonklinik Sverige AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1405-0627

 • 15.

  Godkänna ansökan från Sollentuna specialistklinik AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1512-1499

 • 16.

  Godkänna ansökan från Rehab Station Stockholm AB inom vårdvalsområdet planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

  HSN 1512-1494

 • 17.

  Godkänna ansökan från Airport Sky Vårdcentral AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1512-1493

 • 18.

  Godkänna ansökan från Norlén Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-0583

 • 19.

  Godkänna ansökan från Medijohn AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1511-1300

 • 20.

  Godkänna ansökan från GHP Ortho Center Stockholm AB inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 2016-0292

 • 21.

  Avslå ansökan från Fot & Hälsan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1512-1503