Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 19 februari 2015


Dag:
Torsdag den 19 februari 2015
Tid:
16:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Sammanträdestider 2015

 • 4.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering

  HSN 1501-0032

 • 5.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0028

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021