Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 18 augusti 2016

 
Dag:
Torsdag den 18 augusti 2016
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Samverkansöverenskommelse med Täby kommun

  HSN 2016-1762

 • 4.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning, SEKRETESS

  HSN 1511-1346

 • 5.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom invärtesmedicin, Per Åke Lagerbäck, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-2658

 • 6.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom reumatologi, Johann Lüning, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-3326

 • 7.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom ortopedi, Bo Jacobsson, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-2310

 • 8.

  Godkänna ansökan från Roslags Näsby Husläkarmottagning AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-1692

 • 9.

  Godkänna ansökan från Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-2008

 • 10.

  Godkänna ansökan från Aleris AB om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1105-0433

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Sildent inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSB 0910-1268

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Sigtuna Odonto AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1053

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Kirstens Kroppsvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0909-0844