Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott Norr den 17 september 2015


Dag:
Torsdag den 17 september 2015
Tid:
16:30
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Kallelse i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron- näsa-halssjukvård i öppenvård

  HSN 1112-1524

 • 4.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron- näsa-halssjukvård i öppenvård

  HSN 1106-0580

 • 5.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0021

 • 6.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0032

 • 7.

  Avslå ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0028