Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 13 oktober 2016


Dag:
Torsdag den 13 oktober 2016
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna ansökan från Medi John AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  1511-1300

 • 4.

  Villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  2016-3175

 • 5.

  Godkänna ansökan från Ban´s fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  2016-3601

 • 6.

  Godkänna ansökan från Fotdoktornnorma inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  2016-4035

 • 7.

  Godkänna ansökan från Gunilla Clementz inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  2016-4153

 • 8.

  Avslå ansökan från Ingelita AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  2016-4328

 • 9.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom allmänmedicin, Christer Olsson, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  2016-4199