Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsutskott norr den 12 maj 2016

 
Dag:
Torsdag den 12 maj 2016
Tid:
16:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
 

Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Asomeda Vallentuna vårdcentral AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-1315

 • 4.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Vallentuna Doktorn AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 0711-1750

 • 5.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Hera Barnmorskor AB i Rotebro inom vårdval barnmorskemottagning

  HSN 1303-0362

 • 6.

  Godkänna ansökan från Hera Barnmorskor AB i Sollentuna om tilläggsavtal avseenden filialverksamhet inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning

  HSN 0710-1508

 • 7.

  Godkänna ansökan från Sundbybergs barnmorskemottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 2016-0840

 • 8.

  Godkänna ansökan från Legevisitten AB inom vårdvalsområdet specialiserad palliativ slutenvård

  HSN 2016-0838

 • 9.

  Godkänna ansökan från Olivia Rehabilitering AB inom vårdvalsområdet planerad specialiserade onkologisk rehabilitering

  HSN 2016-0578

 • 10.

  Godkänna ansökan från Olivia Rehabilitering AB inom vårdvalsområdet planerad specialiserad lymfödem rehabilitering

  HSN 2016-0686

 • 11.

  Godkänna ansökan från Sollentuna Specialistklinik AB inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1512-1497