Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 7 juni 2016

 

 

Dag:
Tisdag den 7 juni 2016
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 4.

  Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-1983

 • 5.

  Godkänna ansökan från Smile Art AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-1562

Informationsärenden

 • 6.

  Uppföljning 2015 av geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad palliativ slutenvård och läkarinsatser i särskilt boende för äldre

 • 7.

  Förvaltningen informerar

 • 8.

  Rapporter seminarier

  Rapporter om seminarier, konferenser och studiebesök

 • 9.

  Övriga frågor