Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 23 augusti 2016

 
Dag:
Tisdag den 23 augusti 2016
Tid:
13:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

  HSN 2016-2197

 • 5.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

  HSN 2016-0135

 • 6.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

  HSN 2016-0752

 • 7.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet VärmSam

  HSN 2016-0587

 • 8.

  Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

  HSN 1512-1461

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 9.

  Godkänna ansökan från PKD Konsult AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-2094

 • 10.

  Godkänna ansökan från Öroncenter Södertälje AB om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1112-1582

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0708-0911

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Mats Gustafsson Läkartjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1310-1146

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med P & A Hisings tandläkarpraktik AB inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1384

Informationsärenden

 • 14.

  Uppföljning 2015 av vårdområdena barnmorskemottagning/mödravårdscentral och barnavårdscentral

 • 15.

  Förvaltningen informerar

 • 16.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 17.

  Övriga frågor