Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 18 oktober 2016

 
Dag:
Tisdag den 18 oktober 2016
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 • 4.

  Sammanträdestider 2017

  HSN 1501-0014

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 5.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Danviks rehab inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-3411

 • 6.

  Godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2016-3481

 • 7.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 8.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

Informationsärenden

 • 9.

  Uppföljning av primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi

 • 10.

  Information om och uppföljning av rehabilitering vid långvarig smärta

 • 11.

  Några exempel på framtagna data kring äldre

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor