Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 17 november 2016

 
Dag:
Torsdag den 17 november 2016
Tid:
09:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Utse representanter till samverkansmöten med Huddinge kommun och Salems kommun

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 5.

  Godkänna ansökan från Aleris AB inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2016-4258

 • 6.

  Godkänna ansökan från Haninge Fysiocenter AB inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 2016-4393

 • 7.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4437

 • 8.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB, Handen inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4370

 • 9.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB, Nacka närsjukhus inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4371

 • 10.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från VårbyCare AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4495

 • 11.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Oxbackskliniken AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 2016-4380

 • 12.

  Godkänna ansökan från Lunatandläkarna AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-2849

 • 13.

  Godkänna ansökan från Värmdö Tandläkarna AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-3860

Informationsärenden

 • 14.

  Journaler på nätet

 • 15.

  Förvaltningen informerar

 • 16.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 17.

  Övriga frågor