Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdstyrelse söder den 10 maj 2016

 
Dag:
Tisdag den 10 maj 2016
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 4.

  Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0599

 • 5.

  Godkänna ansökan från Style Dent AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1512-1401

 • 6.

  Godkänna tilläggsavtal med Capio Wasa BVC avseende filialmottagning inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

  HSN 0909-0831

 • 7.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med S J Dental AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1352

Informationsärenden

 • 8.

  Information om avtalsområdet prehosptial vård

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 11.

  Övriga frågor