Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 9 november 2016


Dag:
Onsdag den 9 november 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Informationsärenden

 • 4.

  Husläkarmottagningarnas psykosociala insatser

 • 5.

  Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Aktuella konferenser, sminarier och rapporter

Beslutsärenden

 • 8.

  Sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö 2017

  HSN 1501-0014

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 9.

  Godkänna ansökan från Gothrick Sports Physioterapy inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-4463

 • 10.

  Godkänna ansökan från H-. F. Oral Care AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2016-3430

 • 11.

  Godkänna ansökan från Neuro Rehabilitation Scandinavia AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-3821

 • 12.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4372

 • 13.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Angyn AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4359

 • 14.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Capio Specialistcenter AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4383

 • 15.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Cevita Care AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4389

 • 16.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från City Kvinnohälsa Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4386

 • 17.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Estella Iranli Gyn AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4357

 • 18.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Fertilitetscentrum Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4394

 • 19.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från HSAM Konsultläkarna AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4259

 • 20.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Håman Medical AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4373

 • 21.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Kibele AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4348

 • 22.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Barnmorskegruppen Mama Mia AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4521

 • 23.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Mediquinn AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4381

 • 24.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Praktikertjänst AB,Gynekologmottagningen Fertilitet och IVF Sophiahemmet, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4378

 • 25.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Praktikertjänst AB, Octaviakliniken, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4382

 • 26.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Sergel City Specialist-mottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4384

 • 27.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Skärholmens Gynekologmottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4402

 • 28.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Stockholms Kvinnoklinik AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4528

 • 29.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Ultragyn Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4364

 • 30.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Ultragyn Östermalm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-436

 • 31.

  Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Urogyn Sverige AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi

  HSN 2016-4362

 • 32.

  Godkänna ansökan från Capio Artro Clinic AB inom vårdvalsområdet höft- och knäprotesoperationer

  HSN 2016-3833

 • 33.

  Godkänna ansökan från Earsafety International AB inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2016-4192

 • 34.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stureplans barn- och ungdomsmedicinska mottagning inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk vård

  HSN 1402-0248

 • 35.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Hänninger Dentalinvest AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1176

 • 36.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Meta Borgblad inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1507-0909

 • 37.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Sara Vive Fysioterapi nom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1204-0546

 • 38.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Stensängens Sjukgymnastik inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1406-0733

 • 39.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med XC Sweden AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1205-0577

 • 40.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom anestesi och intensivvård, Karl Weinreich, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-4469

 • 41.

  Inte inleda förfarande om ersättningsetablering inom obstetrik och gynekologi, Claes Jüllig, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 2016-4379

 • 42.

  Övriga frågor