Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 8 juni 2016


Dag:
Onsdag den 8 juni 2016
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Kallelse i PDF-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 5.

  Godkänna ansökan från DinFot i Stockholm AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 2016-1955

 • 6.

  Godkänna ansökan från Marie Schyberg inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1502-0244

 • 7.

  Godkänna ansökan från Gunilla Barreng Fysioterapi AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 2016-0881

 • 8.

  Avslå ansökan från Al Zubeidi Läkartjänst AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2016-0872

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med OMS Sweden AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0912-1602

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkare Anders Råde inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0909-0909

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Tandläkarna Nettelbladt och Franzon AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0909-0882

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Fotvården Bodil Hofvander AB inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1212-1469

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Ultragyn Ultraljud Sophiahemmet inom vårdvalsområdet obstetrisk ultragynsverksamhet

  HSN 1302-0203

 • 14.

  Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning (Sekretess)

  HSN 1511-1291

Informationsärenden

 • 15.

  Uppföljning av vårdområdena geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad palliativ slutenvård samt läkarinsatser i särskilt boende

 • 16.

  Aktuella konferenser, seminarier och rapporter

 • 17.

  Övriga frågor