Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 20 maj 2015


Dag:
Onsdag den 20 maj 2015
Tid:
14:30
Plats:
S.t Görans sjukhus, S:t Göransplan 6


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0031

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde barnmorskemottagning

  HSN 0710-1468

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSn 1501-0023

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde specialiserad hudsjukvård i öppenvård

  HSN 1302-0249

 • 11.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSn 1202-0136

 • 12.

  Förslag att godkänna uppsägning avtal om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområde specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1105-0427

 • 13.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 14.

  Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 15.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 16.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lag om läkarersättning

  HSN 1501-0038

Informationsärenden

 • 17.

  Aktuella konferenser och seminarier

 • 18.

  Övriga frågor