Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 18 mars 2015


Dag:
Onsdag den 18 mars 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval förlossning

  HSN 1310-1164

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och barnvårdscentral

  HSN 1501-0029

 • 8.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 1501-0023

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 11.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1501-0026

 • 12.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1402-0296

 • 13.

  Förslag att godkänna begäran att flytta den dagkirurgiska verksamheten inom vårdvalsområdena specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård samt ortopedi och handkirurgi

  HSN 1106-0576, HSN 1106-0574, HSN 1308-0960 och HSN 1308-0962

 • 14.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde höft- och knäprotesoperationer samt inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård

  HSN 0806-0850 och HSN 1108-0902

 • 15.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

  HSN 1204-0453

 • 16.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om ersättning för fysioterapi

  HSN 1501-0038

Informationsärenden

 • 17.

  Hälsosamtal för 75-åringar på husläkarmottagningarna

 • 18.

  Sprututbytesverksamheten på S:t Göranstomten

 • 19.

  Aktuella konferenser och seminarier

 • 20.

  Övriga frågor