Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 18 februari 2015


Dag:
Onsdag den 18 februari 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Mötets öppnande

 • 2.

  Presentation

 • 3.

  Val av justerare

 • 4.

  Godkännande av dagordning

 • 5.

  Föregående protokoll

 • 6.

  Sekretess

 • 7.

  Hälso- och sjukhusdirektörens rapport till HSN

 • 8.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 9.

  Sammanträdestider för Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

  HSN 1501-0014

 • 10.

  Handlingsplan för Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö 2015

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 11.

  11 Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 12.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och logopedi

  HSN 1501-0031

 • 13.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

  HSN 1501-0026

 • 14.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena fotsjukvård och obstetrisk ultraljudsmottagning

  HSN 1501-0029

 • 15.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 1402-0296

 • 16.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN-1108-0910

 • 17.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 18.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1303-0286

 • 19.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 1109-0996

 • 20.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1106-0523

 • 21.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård

  HSN 1202-0141

 • 22.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 23.

  Förslag till beslut att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

  HSN 1501-0038

 • 24.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning om fysioterapi

  HSN 1501-0038

 • 25.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning – SEKRETESS

  HSN 1501-0038

Informationsärenden

 • 26.

  Samrådsmöten - Datum, tid, plats och deltagande

 • 27.

  Aktuella konferenser och seminarier

 • 28.

  Övriga frågor