Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö den 16 september 2015


Dag:
Onsdag den 16 september 2015
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående protokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

 • 6.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 7.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1501-0026

 • 8.

  Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0031

 • 9.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1108-0900

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0023

 • 12.

  Avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0029

 • 13.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0038

 • 14.

  Förslag att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0038

 • 15.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning - SEKRETESS

  HSN 1501-0038

Informationsärenden

 • 16.

  Uppföljning av MVC, BVC och ungdomsmottagning

 • 17.

  Aktuella konferenser och seminarier

 • 18.

  Övriga frågor