Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 8 oktober 2014


Dag:
Onsdag den 8 oktober 2014
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående sammanträdesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskottet Stockholm Ekerö

 • 6.

  Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom allmän barn- och ungdomstandvård

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

 • 9.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 10.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom specialiserad fysioterapi, logopedi samt primär hörselrehabilitering

 • 11.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

 • 12.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsettablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

Beslutsärenden

 • 13.

  Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om RFSL och

Informationsärenden

 • 14.

  Information från enheten för geriatrik

 • 15.

  Övriga frågor