Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 3 juni 2014


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående sammanträdesprotokoll

 • 4.

  Hälso - och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom öron-, näs- och halssjukvård

 • 8.

  Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdena logopedi, specialiserad fysioterapi och primär hörselrehabilitering.

 • 9.

  Förslag att avslå ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 • 10.

  Uppföljning av BVC och MVC 2013

 • 11.

  Revision av husläkarmottagningar

 • 12.

  Benskörhet

 • 13.

  Övriga frågor