Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 26 november 2014


Dag:
Onsdag den 26 november 2014
Tid:
13:30
Plats:
Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående sammanträdesprotokoll

 • 4.

  Sjukvårdens historia

 • 5.

  Nationell patientöversikt, NPÖ

 • 6.

  Förvaltningen informerar

 • 7.

  Årsuppföljning av handlingsplan 2014

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 8.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 9.

  Förslag att villkorligt godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 10.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet logopedi

 • 11.

  Avslag av ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 12.

  Övriga frågor