Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 21 januari 2014


Dag:
Tisdag den 21 januari 2014
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 131211

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 6.

  Årsredovisning 2013

 • 7.

  Handlingsplan 2014

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Stockhlm Ekerö

 • 8.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 9.

  Förslag till beslut att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna samt avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 11.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 12.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 13.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, hudsjukvård, ortopedi och öron-, näs- och halssjukvård

 • 14.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende primär hörselrehabilitering, Audionomerna Sweden AB

 • 15.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende primär hörselrehabilitering, Hörsam AB

Informationsärenden

 • 16.

  Information om akutsjukvården

 • 17.

  Övriga frågor