Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 20 februari 2014


Dag:
Torsdag den 20 februari 2014
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll

 • 4.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 140213

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 6.

  Årsredovisning 2013

 • 7.

  Handlingsplan 2014

Beredningsärenden inför belsut i sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, neurologi och ortopedi

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområde fotsjukvård (Fot i Fokus)

 • 10.

  Förslag till beslut att inte inleda förfarande om ersättningsetablering

 • 11.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområde ögonsjukvård

 • 12.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik, primärvårdsrehabilitering och logopedi

 • 13.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområde fotsjukvård (STHLM Hud- och fotcenter)

Informationsärenden

 • 14.

  E-hälsa - konkreta exempel från hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

 • 15.

  Övriga ärenden