Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder den 8 mars 2016

 
Dag:
Tisdag den 8 mars 2016
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

  Beslutsärende

  • 1.

   Handlingsplan för sjukvårdsstyrelse söder 2016

   HSN 1512-1509

  Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

  • 2.

   Godkänna ansökan från Tandläkare Robel Hanna i Södertälje AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

   HSN 2016-0043

  • 3.

   Godkänna ansökan från Tandfix Robel Hanna AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

   HSN 2016-0044

  • 4.

   Godkänna förtida upphörande av avtal med Brandbergens Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

   HSN 0707-0674

  • 5.

   Inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning för vårdgivaren Roger Stadra inom området allmänmedicin

   HSN 2016-0028

  Informationsärenden

  • 6.

   Tandhälsan hos barn och ungdomar

  • 7.

   Psykisk ohälsa bland unga - Projektet YAM ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga

  • 8.

   Rapport om stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

  • 9.

   Förvaltningen informerar

  • 10.

   Rapporter från semiarier, konferenser och studiebesök

  • 11.

   Övriga frågor