Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 8 december 2014


Dag:
Måndag den 8 december 2014
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 4.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde barnmorskemottagning

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Informationsärenden

 • 7.

  Information från Patientnämnden

 • 8.

  Uppföljning primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi

 • 9.

  Information om miljökrav

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 12.

  Övriga frågor