Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 8 april 2014


Dag:
Tisdag den 8 april 2014
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Föregående mötesprotokoll samt minnesanteckningar

 • 4.

  Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsärenden

 • 5.

  Byte av sammanträdestid för Sjukvårdsstyrelse Söder

 • 6.

  Val av deltagare till samrådsgrupp

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fysioterapi

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 • 11.

  Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor