Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 5 maj 2014


Dag:
Måndag den 5 maj 2014
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende fotsjukvård

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet planerad specialiserad rehabilitering inom området onokologi

Informationsärenden

 • 10.

  Uppföljning ungdomsmottagningar

 • 11.

  Lafa presenterar sommarens kampanjaktiviteter kring sexuell hälsa

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor