Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 3 juni 2014


Dag:
Tisdag den 3 juni 2014
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 5.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

Informationsärenden

 • 6.

  Revisionsrapport Husläkarmottagningar

Beredningsärenden inför belsut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 7.

  Revidering av förbundsordning för samordningsförbundet i Södertälje

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Söder fortsättning

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 • 11.

  Uppföljning MVC 2013

 • 12.

  Uppföljning BVC 2013

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 15.

  Övriga frågor