Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 21 september 2015

 
Dag:
Måndag den 21 september 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll från sjukvårdsstyrelse söder och sjukvårdsutskott söder 150817

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 4.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 5.

  Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

 • 6.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0708-0896

 • 7.

  Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

Informationsärenden

 • 8.

  Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 11.

  Övriga frågor