Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder den 2 februari 2016

 
Dag:
Tisdag den 2 februari 2016
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Informationsärende

 • 4.

  Handlingsplan 2016

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott söder

 • 5.

  Godkänna ansökan från Oculocare AB inom vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

  HSN 1509-1063

 • 6.

  Godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet

  HSN 1207-0832

 • 7.

  Godkänna ansökan från TullingeTandläkarna AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1509-1020

 • 8.

  Avslå ansökan från Jonebo Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1509-1103

 • 9.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med B-M:s fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 0708-0824

 • 10.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Viva Logopedi inom vårdvalsområdet logopedi

  HSN 1109-1118

 • 11.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Michelinkliniken AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0911-1426

 • 12.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Claes Henning inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0910-1028

 • 13.

  Godkänna förtida upphörande av avtal md Jaan Verendel Tandläkarpraktik AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0912-1581

 • 14.

  Godkänna förtida upphörande av avtal med Megabett AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 0912-1630

 • 15.

  Inleda förfarande om ersättningsetablering inom vuxenpsykiatri, José Catarino Afreixo, enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1511-1345

Informationsärenden

 • 16.

  Införande av elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

 • 17.

  Information om språktolk

 • 18.

  Förvaltningen informerar

 • 19.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 20.

  Övriga frågor