Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 19 mars 2015


Dag:
Torsdag den 19 mars 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll från sjukvårdsstyrelse och sjukvårdsutskott Söder 2015-02-16

 • 4.

  Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-02-20

Beslutsärenden

 • 5.

  Val av representanter till samrådsmöten med kommunerna i södra länet

 • 6.

  Studiebesök Hälsomottagningen Handen och Nestor FoU-center Haninge 13 april 2015

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 7.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård respektive vårdvalsområdet barnmoskemottagning

  HSN 1501-0030

 • 8.

  Förslag att godkänna asökan inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet

  HSN 1207-0832

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdena specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård, specialiserad ögonsjukvård i öppenvård och specialiserad gynekologisk vård

  HSN 1108-0908, HSN 1108-0903, HSN 1105-0408, HSN 1106-0574, HSN 1308-0960

 • 10.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdmstandvård

  HSN 1501-0024

Informationsärenden

 • 11.

  Utvärdering av hälsosamtal med 75-åringar i Stocholms läns landsting 2013-2014

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor