Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 19 augusti 2014


Dag:
Tisdag den 19 augusti 2014
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset


Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje och Östra Södertörn

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 6.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

 • 7.

  Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdval logopedi, primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi

 • 8.

  Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

 • 9.

  Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom specialisttandvård för barn och ungdomar

 • 10.

  Godkännande av förtida upphörande inom fotsjukvård

Informationsärenden

 • 11.

  Uppföljning Husläkarverksamhet 2013

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor