Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 17 augusti 2015

 
Dag:
Måndag den 17 augusti 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset
 

Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 4.

  Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn

  HSN 1501-0188

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 5.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 6.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomtandvård

  HSN 1501-0024

 • 7.

  Förslag att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

  HSN 1501-0039

Informationsärenden

 • 8.

  Uppföljning husläkarverksamhet 2014

 • 9.

  Vårdval husläkarverksamhet - en tillbakablick

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 12.

  Övriga frågor