Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder den 16 februari 2015


Dag:
Måndag den 16 februari 2015
Tid:
13:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll

 • 5.

  Sjukvårdsstyelsens och sjukvårdsutskottets uppdrag och beslutsbefogenheter

Beslutsärenden

 • 6.

  Sammanträdestider 2015

  HSN 1501-0014

 • 7.

  Uppföljning av handlingsplan 2014

  HSN 1501-0080

 • 8.

  Handlingsplan 2015

  HSN 1501-0080

 • 9.

  Samverkan med kommunerna

Beredningsärenden inför beslut i sjukvårdsutskott Söder

 • 10.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0030

 • 11.

  Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

  HSN 1501-0033

 • 12.

  Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

 • 13.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 1501-0030

 • 14.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

  HSN 1501-0030

 • 15.

  Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 1501-0024

Informationsärenden

 • 16.

  Utveckling inom psykiatrin - Priomedel

 • 17.

  Förvaltningen informerar

 • 18.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 19.

  Övriga frågor